กิจกรรม

 • 09 : 30 น.

  เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชผ้ากฐินสามัคคี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

 • 10 : 09 น.

  ประกอบพิธีผ้าทอดกฐิน และผ้าป่าสามัคคี พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี

 • 11 : 29 น.

  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร จำนวน ๒๒ รูป

 • 00 : 00 น.

  ขอเรียนเชิญญาติโยมร่วมรับประทานอาหารพร้อมเพรียงกัน

กิจกรรมอิ่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เปิดโรงทาน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระสังฆราช

อ่านต่อ

ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างประตูพระอุโบสถวัดบางน้ำชน

วันที่ Friday 6 March 2020 เวลา 10 : 23 น.
อ่านต่อ
บูรณะปิดทองพระประธานอุโบสถวัดบางน้ำชน

บูรณะปิดทองพระประธานอุโบสถวัดบางน้ำชน

วันที่ Friday 6 March 2020 เวลา 10 : 23 น.
อ่านต่อ

ประกาศ วัดบางน้ำชน เลื่อนงานหล่อพระ วันที่ 5 เมษายน ออกไปไม่มีกำหนด

อ่านต่อ

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธเจ้าเปิดโลก สูง 2.30 เมตรและเจ้าภาพกองผ้าป่ากองล่ะ 1,000 บาท

อ่านต่อ

ร่วมทำบุญ ยกช่อฟ้า (บูรณะอุโบสถหลังเก่า) อายุ 200 ปี

อ่านต่อ