ข่าวสาร และประมวลภาพงานวัดบางน้ำชน

วัดบางน้ำชนขอเชิญร่วมพิธีรับส่งพระราหู เวลา ๑๙.๑๙ น.

Thursday ที่ 1 เดือน January 1970

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓

วัดบางน้ำชนขอเชิญร่วมพิธีรับส่งพระราหู เวลา ๑๙.๑๙ น.

พระสงฆ์สวดประจำวันเกิด และ พราหมณ์สวดนวัคคหายุสมธัมม์

ชุดไหว้พระราหูทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับผู้เข้าร่วมในพิธี ติดต่อสอบถาม๐๙๒ ๓๖๒๘๒๕๙

กลับสู่หน้าข่าวสารทั้งหมด