ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างประตูพระอุโบสถวัดบางน้ำชน

ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างประตูพระอุโบสถวัดบางน้ำชน

Thursday ที่ 1 เดือน January 1970

ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างประตูพระอุโบสถ ไม้สักแกะลายท้าวเวสสุวัณ

  • ขนาดหนา 4 นิ้ว
  • สูง 3 เมตร
  • กว้างบานละ 62 ซม.
  • มีจำนวน 6 บาน
  • 00 : 00 น.

    ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างประตูพระอุโบสถวัดบางน้ำชน

กลับสู่หน้ากิจกรรมทั้งหมด