บูรณะปิดทองพระประธานอุโบสถวัดบางน้ำชน

บูรณะปิดทองพระประธานอุโบสถวัดบางน้ำชน

Thursday ที่ 1 เดือน January 1970

ขอเชิญญาติโยม บูรณะปิดทองพระประธานอุโบสถวัดบางน้ำชน ตอนนี้ช่างกำลังบูรณะ เบื้องต้น (ดูภาพประกอบ)

ขนาดพระประธานอุโบสถวัดบางน้ำชน

  • หน้าตัก 3.10 เมตร
  • สูง 4.09 เมตร
  • ประกอบด้วยพระอัครสาวก 2 องค์

ต้องใช้ทองคำแท้ 50,000 แผ่น แผ่นละ 9 บาท

เลขบัญชี 724-2-24447-2

กลับสู่หน้ากิจกรรมทั้งหมด