แห่เทียนพรรษาวัดบางน้ำชนงานเริ่ม 26 – 28 กรกฎาคม 2561

แห่เทียนพรรษาวัดบางน้ำชนงานเริ่ม 26 – 28 กรกฎาคม 2561

Thursday ที่ 1 เดือน January 1970

แห่เทียนพรรษาวัดบางน้ำชนงานเริ่ม 26 กรกฎาคม 2561 ขบวนแห่การเล่น 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น.เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ. โรงงทานเวลา 10.00 และ16.00น.แลอาสามัครรถน้ำกินตามขบวนแห่ ติดต่อ 0818545434 ช่วยแชร์สะพานบุญ

  • 10 : 00 น.

    เริ่มงานโรงทาน

  • 16 : 00 น.

    อาสาสามัคร ขบวนแห่ช่วยแชร์สะพานบุญ

กลับสู่หน้ากิจกรรมทั้งหมด