ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดบางน้ำชน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดบางน้ำชน

Friday ที่ 10 เดือน April 2020

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดบางน้ำชน

เชิงสะพานกรุงเทพฯ แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ (พิธีทอดกฐิน เวลา ๑๐.๐๙ น.)

 • 09 : 30 น.

  เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชผ้ากฐินสามัคคี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

 • 10 : 09 น.

  ประกอบพิธีผ้าทอดกฐิน และผ้าป่าสามัคคี พระสงฆ์อนุโมทนา เสร็จพิธี

 • 11 : 29 น.

  ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร จำนวน ๒๒ รูป

 • 00 : 00 น.

  ขอเรียนเชิญญาติโยมร่วมรับประทานอาหารพร้อมเพรียงกัน

กลับสู่หน้ากิจกรรมทั้งหมด