ขอเชิญญาติโยม ผู้มีจิตศรัธทาร่วม สวดบูชาพระราหู ที่ทางวัดจัดขึ้นทุกวันพุธ

ขอเชิญญาติโยม ผู้มีจิตศรัธทาร่วม สวดบูชาพระราหู ที่ทางวัดจัดขึ้นทุกวันพุธ

Friday ที่ 3 เดือน April 2020

ขอเชิญญาติโยม ผู้มีจิตศรัธทาร่วม สวดบูชาพระราหู ที่ทางวัดจัดขึ้นทุกวันพุธ ณ วัดบางน้ำชน กทม

  • สวดทุกวันพุธ
  • เริ่มสวดเวลา 18:00น ณ วัดบางน้ำชน
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ‭085-159-7355‬

⭕️⭕️⭕️⭕️ราหู คืออะไร⭕️⭕️⭕️⭕️

พระราหู หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เทพราหู เป็นเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งในคติไทย ซึ่งมีความเชื่อกันว่าสามารถบันดาลประโยชน์และโทษให้เกิดขึ้นกับบุคคล หรือสิ่งต่าง ๆ ได้ ดังนั้น เพื่อให้สิ่งเลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นบรรเทาเบาบางลง และแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดี ให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีโชคมีลาภ เจริญก้าวหน้าร่ำรวยยิ่งขึ้น จึงได้มีการบูชาพระราหูเกิดขึ้น โดยบางครั้งอาจเรียกสั้น ๆ ว่า การไหว้ราหู นั่นเอง

  • 20 : 00 น.

    เริ่มสวดเวลา 18:00 น. ณ วัดบางน้ำชน

กลับสู่หน้ากิจกรรมทั้งหมด