ประวัติ

ประวัติพระประธาน

พระพุทธจักรศรี (หลวงพ่อโต / หลวงพ่อขอม) เป็นพระพุทธปูนปั้นองค์ใหญ่ ซึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยานิยมสร้าง มีไม้สักเป็นแกนกลางลำตัวและที่เศียรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และปิดทองคำแท้ ซึ่งพระพักตร์หน้ายักษ์ (หน้าบารมีเมตตา) เป็นลักษณะพระสมัยอู่ทองผสมกับพระสมัยสุโขทัย เพราะสมัยนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ มีความสุข และมีหน้าตักกว้าง ๓.๕๐ เมตร ส่วนสูง ๔.๓๐ เมตร ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนที่มีความเลื่อมใส ได้เข้ามากราบไหว้ขอพร และบนบานสาบานกล่าว ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง หายจากโรคภัยไข้เจ็บ และทำธุรกิจการค้าใดๆ ขอให้เจริญรุ่งเรือง มีโชคมีลาภร่ำรวย ก็สำเร็จสมประสงค์ตามที่ตนได้ปารถนาไว้ จึงเป็นที่เล่าขานกัน ปากต่อปากว่า หลวงพ่อโต มีความศักดิ์สิทธิ์ และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้บูรณะลงรักปิดทองหลวงพ่อโตใหม่ทั้งองค์