ประวัติ

เป็นวัดราษฎร์ วัดเก่าสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายมีอายุ ประมาณ ๒๐๐ ปี ดูจากลักษณะอุโบสถ ซึ่งเป็นรูปแบบสมัย กรุงศรีอยุธยา สมัยนั้นนิยมสร้างใช้อิฐก้อนใหญ่ ส่วนชาวบ้านเดิมเรียกว่า “วัดปากคลอง” เพราะต้ังอยู่ปากคลองบางน้ำชน ซึ่งสายน้ำจากคลองวัดใหม่จีนกัน (วัดกันตทาราราม) ไหลมามาชนกันที่คลองบางน้ำชนไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จึงตั้งชื่อตามคลองบางน้ำชน ด้านทิศใต้ศาลาติดกับ บริษัทหวังหลี ด้านทิศตะวันออกโรงเรียนติดกับโรงแรมอนันตา (แมริออท) ด้านทิศตะวันตกติดกับบริษัทอีซุซุ (ถนนเจริญนคร)

พื้นที่แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ เขตสังฆาวาส มีเนื้อที่ ๕ ไร่ ประกอบด้วยอุโบสถ หอระฆัง กุฏิสงฆ์ ศาลาและโรงเรียน ส่วนธรณีสงฆ์ มีพื้นที่ ๒ ไร่ กับ ๒ งาน เป็นที่อาศัยของชุมชน